Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024

Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ


Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-Μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, επικύρωσε με συντριπτική πλειοψηφία τα ορισθέντα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για την συμπλήρωση των συνθέσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου, της Πειθαρχικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας, κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό της.

Ειδικότερα:

Για το Διαιτητικό Δικαστήριο ο Απόστολος Φωτόπουλος (Αρεοπαγίτης) ως τακτικός μέλος και οι Σπυριδούλα Λιάτη (Αρεοπαγίτης), Αθανασία Βασιλάκη (Πρόεδρος Εφετών) και Απόστολος Ζαβιτσάνος (Πρόεδρος Εφετών) ως αναπληρωματικά.

Για την Πειθαρχική Επιτροπή οι Γεώργιος Μεγαπάνος (Πρωτοδίκης), Ζήσης Χατζημπύρρος (Πρωτοδίκης) και Νιόβη Αρσενίου (Πρωτοδίκης Δ.Δ.) ως αναπληρωματικά μέλη.

Για την Επιτροπή Δεοντολογίας ο Κωνσταντίνος Μέτος (Πρωτοδίκης) ως αναπληρωματικό μέλος.

Η ΕΠΣ Ευρυτανίας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Γιώργο Παπαντζίμα.