Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

Μελέτη για συγχώνευση σωματείων από το Υπουργείο Αθλητισμού


Η Προγραμματική Σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης «Ανάπτυξη του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού με κριτήρια βιωσιμότητας», μεταξύ του Υπουργείου Αθλητισμού και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπογράφηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, τον Καθηγητή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Θανάση Κατσή και τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής,  Προεδρεύοντα του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή Γεώργιο Κυπραίο.

Το Υπουργείο Αθλητισμού, στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού στον Αθλητισμό, ανέθεσε τη συγκεκριμένη έρευνα στο ΤΟΔΑ, ώστε για πρώτη φορά στην ιστορία να υπάρξει η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση των αθλητικών αναγκών της χώρας για τη στρατηγική χάραξη των πολιτικών σε ό,τι αφορά στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των αθλημάτων.

Η εκπόνηση της Μελέτης για την «Ανάπτυξη του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού με κριτήρια βιωσιμότητας», εντός τριών μηνών, στο πλαίσιο και του ψηφιακού μετασχηματισμού του όλου αθλητικού οικοδομήματος (πλατφόρμα e-Kouros), θα διερευνήσει όλα τα ποιοτικά δεδομένα που συνθέτουν την εικόνα των ερασιτεχνικών σωματείων ανά περιφέρεια, σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται και με γνώμονα τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και εμπειρίες, παρέχοντας μετρήσιμα και απολύτως συγκρίσιμα μεγέθη για:

  • την ανάπτυξη και λειτουργία ισχυρών και βιώσιμων αθλητικών σωματείων
  • τη δημιουργία κινήτρων για ίδρυση, συγχώνευση και ενδυνάμωση των αθλητικών σωματείων.

Ειδικότερα, θα εξεταστούν:

  • η υφιστάμενη κατάσταση των αθλητικών σωματείων στην Ελλάδα ανά γεωγραφική ενότητα, με βάση την πληθυσμιακή συγκέντρωση, τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα, τις διαθέσιμες υποδομές και τα οικονομικά δεδομένα,
  • οι ευρωπαϊκές πρακτικές στην ανάπτυξη και λειτουργία των αθλητικών σωματείων, καθώς και τη γεωγραφική, πληθυσμιακή και αθλητική κατανομή,
  • ο εξορθολογισμός των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας αθλητικού σωματείου, ως αναπτυξιακού και βιώσιμου αθλητικού οργανισμού, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια,
  • εναλλακτικά μοντέλα διαχείρισης πλήθους αθλητικών σωματείων,
  • προτάσεις και κίνητρα για συγχωνεύσεις με στόχο την ενδυνάμωση των αθλητικών σωματείων.

 Πηγή: www.patris.gr