Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023

Bρούτσης: “Απλούστευση της διαδικασίας εγγραφής των αθλητικών σωματείων στο μητρώο”


Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση,συστάθηκαν δέκα (μη αμειβόμενες) Ομάδες Εργασίας από υπηρεσιακάστελέχη του Υπουργείου και εκπροσώπους θεσμικών φορέων, οι οποίεςεπανεξετάζουν ενδελεχώς το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σε κρίσιμεςπεριοχές του αθλητικού νόμου και θα υποβάλλουν τις σχετικές προτάσειςτους εντός του προσεχούς τριμήνου.Οι δέκα Ομάδες Εργασίες λειτουργούν ενισχυτικά στο πλαίσιο τηςδημιουργίας του ενιαίου Κώδικα Αθλητικού Δικαίου(https://gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/3871-1999), με τηνκωδικοποίηση της αθλητικής νομοθεσίας μετά από 25 χρόνια (ν.2725/1999 με τις δεκάδες τροποποιήσεις/βελτιώσεις έως και σήμερα).Οι δέκα Ομάδες Εργασίας είναι:1) για την αναβάθμιση των κριτηρίων του συστήματος αξιολόγησηςαθλητικών ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ».Σκοπός της, να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο τα αντικειμενικάκριτήρια αξιολόγησης των αθλητικών ομοσπονδιών,2) για την αναδιαμόρφωση, εκσυγχρονισμό και επικαιροποίηση τουάρθρου 34 του ν. 2725/1999, περί των προνομίων τωνδιακριθέντων αθλητών,3) για την αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας, σχεδιασμού,παρακολούθησης, ελέγχου, υποστήριξης και αξιολόγησης τωνπρογραμμάτων Άθλησης για Όλους,4) για την αναμόρφωση του πλαισίου οικονομικών ελέγχων τωναθλητικών φορέων (άρθρο 30 ν. 2725/1999 όπως ισχύει).Αφορά στη χρήση της κρατικής χρηματοδότησης που λαμβάνουν,συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από τα έσοδα τηςφορολογίας των κερδών των παικτών των τυχερών παιγνίων,καθώς και των έκτακτων επιχορηγήσεων, όπως επίσης και για τηνδιάθεση των οικονομικών πόρων τους,5) για τον ελεγκτικό μηχανισμό των αθλητικών φορέων (κλιμάκιαελέγχου του άρθρου 52Β του ν. 2725/1999), με στόχο τηνενίσχυση και θωράκιση του πλαισίου λειτουργίας τους,6) για τη λειτουργία της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας(ΔΕΑΒ), με επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας τηςΕπιτροπής, επιμόρφωση και πιστοποίηση των παρατηρητώναγώνων από αρμόδιο φορέα, κατηγοριοποίησή τους σε βαθμίδες,επαναπροσδιορισμός της αμοιβής τους κλπ,7) για την ιατρική φροντίδα αθλητών και την ασφάλεια των αγώνων,καθώς και για τα προαπαιτούμενα της Κάρτας Υγείας Αθλητή,8) για την απλούστευση της διαδικασίας εγγραφής των αθλητικώνσωματείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικώνσωματείων, με την επανεξέταση των απαιτούμενων εγγράφων,9) για την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίαςχορήγησης Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης στα ερασιτεχνικάαθλητικά σωματεία, καθώς και των διαδικασιών συγχώνευσήςτους, προκειμένου να μειωθεί το γραφειοκρατικό κόστος,10) για την σύνταξη του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος τουνέου Οργανισμού των υπηρεσιών της Γενικής ΓραμματείαςΑθλητισμού.«Πρόκειται για τομή στον χώρο του Αθλητισμού, καθώς ο νόμος2725/1999 έχει δεχτεί αυτά τα 25 χρόνια σωρεία διατάξεωντροποποιητικών ή βελτιωτικών, με συνέπεια να μην υπάρχει ένα ενιαίοεργαλείο για την αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν στη νέαεποχή.Η συντεταγμένη διαδικασία που ακολουθούμε για την κωδικοποίησητης αθλητικής νομοθεσίας περιλαμβάνει ακόμα Εθνικό Διάλογο με τις Ομοσπονδίες Προτάσεις της αθλητικής κοινωνίας, μέσω του gov.gr και φυσικά τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν από τις ΟμάδεςΕργασίας του Υπουργείου.Στόχος μας είναι να συγκεράσουμε όλες τις σύγχρονες τάσεις για νασυμβαδίζουμε με το παρόν και το μέλλον.Φιλοδοξούμε ο νέος ενιαίος κώδικας αθλητικού δικαίου να γίνει τοβασικότερο εργαλείο βελτίωσης, ακεραιότητας και ανάπτυξης πουτόσο ανάγκη έχει το αθλητικό οικοδόμημα της χώρας μας»,υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, σχετικά με την μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση. 

Πηγή: soccerplus.gr