Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023

Οι σχολές διαιτησίας θα γίνονται στους συνδέσμους με την έγκριση της Ένωσης Διαιτητών


Από την “ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ” εκδόθηκε δελτίο τύπου, που αναφέρει τα εξής:“Μετά από ερωτήσεις πολλών ΣΔΠ σχετικά με την λειτουργία Σχολών Διαιτησίας διευκρινίζονται τα εξής:Οι Σχολές θα γίνονται στους ΣΔΠ με την έγκριση από την Ένωση Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (Ο.Δ.Π.Ε)Σχετικά το άρθρο 43,43 Α του νόμου αναφέρει:Άρθρο 43Σύνδεσμοι διαιτητών ομαδικών αθλημάτωνΣημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α       239/10.10.2002.Παρ.5. Οι σύνδεσμοι διαιτητών έχουν κυρίως ως έργο την υποβολή πινάκων  διαιτητών εν ενεργεία ή μη για τους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων, τη  διενέργεια των προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών των τοπικών κατηγοριών  και την επιμόρφωση αυτών, με την εποπτεία της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών  και με την επιφύλαξη της διάταξης της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 3 του  άρθρου 43Α.Άρθρο 43ΑΟμοσπονδίες Διαιτητών Ομαδικών ΑθλημάτωνΣημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 67 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α       239/10.10.200 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 2725/1999,άρθρον παρ. α) τη λειτουργία των σχολών διαιτητών και τον ορισμό καθηγητών διαιτησίας  στις σχολές αυτές, από την Ένωση Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος(Ο.Δ.Π.Ε.)Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο παρακαλούνται οι Σ.Δ Π. όπως μας κοινοποιήσουν την λειτουργία Σχολών Διαιτησίας για την έγκριση αυτών και τον ορισμό καθηγητώνΓια την Ε.Δ.Π.Ε. (Ο.Δ.Π.Ε.)Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝΣΧΕΣΕΩΝΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ” 

Πηγή: soccerplus.gr