Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023

Το Δημοτικό Στάδιο και το γήπεδο 5Χ5 στην περιοχή Προφήτη Ηλία Καρπενησίου συντηρεί ο Δήμος


Σε εργασίες συντήρησης προέβη ο Δήμος Καρπενησίου πριν από λίγες μέρες σε δύο γήπεδα του Δήμου.

Ειδικότερα, εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο γήπεδο του Δημοτικού Σταδίου Καρπενησίου και στο γήπεδο 5Χ5 στην περιοχή Προφήτη Ηλία έναντι του Δημαρχείου. Είναι δύο γήπεδα τα οποία έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα από μικρούς και μεγάλους πολίτες, οπότε και κρίθηκε αναγκαίο να τοποθετηθεί ειδικός τάπητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, στο γήπεδο του Δημοτικού Σταδίου, ενώ στο γήπεδο 5Χ5 έγιναν εργασίες στη συντήρηση του χλοοτάπητα. Την εκτέλεση των εργασιών ανέλαβε η εταιρεία με την επωνυμία ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., έναντι συνολικού ποσού 13.516,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση εργασίας.

 Πηγή: www.evrytanikospalmos.gr