Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023

Παράταση παράδοσης εξοπλισμού στο έργο Ενεργειακής Αναβάθμισης του κολυμβητηρίου


Την έγκρισή του έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου του Δήμου Καρπενησίου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών. Η νέα καταληκτική ημερομηνία βάσει της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης ορίζεται από 8 Ιουνίου 2023 σε 8 Οκτωβρίου 2023.

Η παράταση δόθηκε μετά από αίτημα του αναδόχου αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης για αντικατάσταση μέρους του υπό προμήθεια εξοπλισμού. Αντικείμενο του αιτήματος αυτού μεταξύ άλλων αποτελούν οι δύο κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, καθώς και το φωτοβολταϊκό σύστημα. Είναι προφανές ότι οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες δε θα μπορούσαν να έχουν παραγγελθεί από τον ανάδοχο πριν την απάντηση του Δήμου στο αίτημα του. Η εγκατάσταση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων είναι κομβικής σημασίας αφού αυτή θα πρέπει να γίνει πριν την εγκατάσταση μέρους του υπό προμήθεια εξοπλισμού όπως τα δοχεία αδρανείας αφού αν εγκατασταθούν πρώτα αυτά δε θα μπορούν εκ των υστέρων να εγκατασταθούν οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες.

Επιπλέον το σύστημα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας απαιτεί την εγκατάσταση του εξοπλισμού τον οποίο θα ελέγχει προκειμένου να υλοποιηθεί και να ρυθμιστεί. Έως και σήμερα έχουν ήδη παραδοθεί το νέο φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο κι έχει εγκατασταθεί, το σύνολο των αντλιών θερμότητας συνολικής ισχύος 987.5 kw, το σύνολο των δοχείων αδρανείας και των αντλιών – κυκλοφορητών, εξαρτήματα – παρελκόμενα απαραίτητα για την εγκατάσταση του εξοπλισμού. 

Το Δ.Σ. αποφάσισε θετικά για την παράταση αυτή, έχοντας υπόψη την σημαντική πρόοδο των εργασιών, το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του υπό προμήθεια εξοπλισμού έχει παραδοθεί ήδη ως αντικείμενο και είναι υπό εγκατάσταση, το γεγονός ότι ουσιαστικά με την παράδοση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων μπορεί να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο με τον αρχικό χρόνο παράδοσης, καθώς και το ότι το αρχικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο κατατέθηκε στην υπηρεσία άμεσα με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης περί αντικατάστασης μέρους του εξοπλισμού απαντήθηκε έως την ημερομηνία εκείνη, ώστε ο ανάδοχος να μην μπορεί να γνωρίζει ποιον εξοπλισμό από αυτόν στον οποίο αναφέρονταν το σχετικό αίτημά του θα έπρεπε να παραγγείλει.

Πηγή: www.evrytanikospalmos.gr