Τρίτη 2 Μαΐου 2023

Η επόμενη δράση του ΕΟΣ Καρπενησίου


Ανακοινώθηκε η επόμενη πεζοπορία του ΕΟΣ Καρπενησίου.  Πληροφορίες στην αφίσα.