Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023

Κόβει πίτα η ΛΕΜΟΚ


Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η κοπή πίτας της ΛΕΜΟΚ. Θα γίνει στο "Είθισται Καφέ". Αναλυτικές πληροφορίες στην αφίσα.