Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023

Αλλάζουν αθλητικός νόμος και καταστατικό ΕΠΟ με σκοπό την ένταξη των εν ενεργεία διαιτητών στην “Ένωση Διαιτητών”


Το αίτημα της Ένωσης Διαιτητών / ΟΔΠΕ έμεινε εκτός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της επόμενης ΓΣ της ΕΠΟ, ωστόσο, προς ψήφιση θα τεθεί η πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής για τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού που απαγορεύει σε εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές να είναι μέλη αθλητικού σωματείου και υποψήφιοι Ένωσης.Η διοίκηση της ΕΠΟ θέλει με αυτόν τον τρόπο να ανοίξει το δρόνο ώστε οι εν ενεργεία και ειδικότερα οι αξιολογημένοι διαιτητές, βοηθοί και παρατηρητές διαιτησίας να δημιουργήσουν τρια σωματεία και αυτά μαζί με την υπάρχουσα Ένωση Διαιτητών να σχηματήσουν νέα “Ένωση Διαιτητών.Παρόμοια απαγόρευση με το καταστατικό της ΕΠΟ όσον αφορά τους διαιτητές υπάρχει και στον αθλητικό νόμο 2725/99, ο οποίος επίσης αναμένεται να τροποποιηθεί προς την ίδια κατεύθυνση με αυτήν της ΕΠΟ, κατά πάσα πιθανότητα πριν τη ΓΣ της 3ης Φεβρουαρίου. 

 Ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι η πολιτική ηγεσία του αθλητισμού συμφωνεί με το μοντέλο της “Ένωσης Διαιτητών” που θέλει να δημιουργήσει η ΕΠΟ, ειδικότερα αν κρίνουμε από όσα είπε ο υφυπουργός αθλητισμού σε εκδήλωση του ΣΔΠ Ηρακλείου.Πάντως όλες οι παραπάνω ενέργειες γίνονται προκειμένου να εγγραφεί ως μέλος της ΕΠΟ η Ένωση Διαιτητών… 

Πηγή: soccerplus.gr