Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

Η ΕΠΟ δημιουργεί νέα Ένωση Διαιτητών !!


Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, αποφάσισε τη διεξαγωγή “Καταστατικής” Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη.
Όπως ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ε.Ε. οι αλλαγές που θα προταθούν προς ψήφιση στη ΓΣ είναι οι εξής:
Α. Η δημιουργία νέας Ένωσης Διαιτητών η οποία θα έχει ως μέλη εν ενεργεία αξιωματούχους της διαιτησίας, ώστε να γίνει μέλος της ΓΣ της ΕΠΟ.
Η σύνθεση της υπάρχουσας “Ένωσης Διαιτητών – ΟΔΠΕ”, που ως επί το πλείστον απαρτίζεται από μη εν ενεργεία διαιτητές, δεν “αναγνωρίζεται” από την UEFA, αναγνωρίζεται, όμως από τον αθλητικό νόμο και γι’ αυτό ή θα πρέπει ο νόμος να τροποποιηθεί ή το θέμα αυτό θ’ αποτελέσει νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.
Β. Η λειτουργία δικαιοδοτικών οργάνων του ποδοσφαίρου με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Γ. Η πρόβλεψη να εκδίδονται αποφάσεις από τα δικαιοδοτικά όργανα για υποθέσεις που έχουν αγωνιστικές – βαθμολογικές συνέπειες εντός πενθημέρου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.Δ. Ο ορισμός τακτικών δικαστών στα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου μέσω κλήρωσης και όχι μέσω επιλογής από το Πρωτοδικείο κ.ο.κ. 
 
Πηγή: soccerplus.gr