Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022

Στην επιτροπή διοργανώσεων της ΕΠΟ ο Γιώργος ΠαπαντζίμαςΗ ΕΠΣ Ευρυτανίας εκπροσωπείται και πάλι σε επιτροπή της ΕΠΟ. Πιο συγκεκριμένα ο επανεκλεγείς Πρόεδρος της ΕΠΣ Ευρυτανίας Γιώργος Παπαντζίμας αντικαθιστά τον Βασίλη Σιδέρη ως μέλος της επιτροπής διοργανώσεων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
(ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, άρθρο 44 του Καταστατικού)
Πρόεδρος: Άγγελος ΔΑΝΙΗΛ
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Κωνσταντίνος ΝΙΚΑΣ
Μέλη:
Δημήτριος ΓΙΑΡΕΝΗΣ
Διονύσιος ΒΙΣΒΙΚΗΣ
Παναγιώτης ΔΑΒΗΣ
Ιωάννης ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
Γεώργιος ΠΑΠΑΝΤΖΙΜΑΣ