Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

Σχολές προπονητών National (C) Futsal και επανεξέτασης Futsal

 

Ανακοινώνεται η λειτουργία 5ης σχολής προπονητών National (C) Futsal το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 στην Αθήνα (έναρξη 6-13/11/2022).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προπονητές να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών (δείτε ΕΔΩ) σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: «Όνομα/επώνυμο, δικαιολογητικά συμμετοχής στην 5η σχολή National (C) Futsal», στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr, μέχρι τις 26/10/2022.
Οι υποψήφιοι προπονητές που θα επιλεγούν, έπειτα από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα ώστε να προχωρήσουν στην καταβολή των παραβόλων συμμετοχής.

Σχολή επανεξέτασης Futsal
Επίσης, ανακοινώνεται η λειτουργία σχολής επανεξέτασης διπλωμάτων Futsal κατά το χρονικό διάστημα 25-27/11/2022.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν α) να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται μέσω του συνδέσμου που θα βρουν ΕΔΩ και β) να ενημερώσουν το αρμόδιο Τμήμα για την πρόθεση συμμετοχής τους, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση proponites@epo.gr με θέμα: «Όνομα/επώνυμο, συμμετοχή στην σχολή επανεξέτασης διπλωμάτων Futsal», μέχρι τις 17/11/2022. Οι υποψήφιοι προπονητές που θα επιλεγούν, έπειτα από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα ώστε να προχωρήσουν στην καταβολή των παραβόλων συμμετοχής. 

Πηγή: www.epo.gr