Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022

Ώρα εκλογών για την ΕΠΣ Ευρυτανίας


Εκλογική Γενική Συνέλευση για ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, 4ετους θητείας πραγματοποιεί η ΕΠΣ Ευρυτανίας την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στα γραφεία της και ώρα 18:00.


Η ανακοίνωση από τη σελίδα της Ενώσεως έχει ως εξής: 

ΠΡΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ



Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των Καταστατικών  της ΕΠΟ και της ΕΠΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

2. Τις διατάξεις του Ν.2725/1999,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου.

3. Την από 26-09-2022 σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της Ε.Π.Σ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18.00 στα γραφεία της Ένωσης, Εθνικής Αντιστάσεως 6 στο Καρπενήσι.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2.      Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης γενικής συνέλευσης.

3.      Ορισμός τριών (3) μελών της για τον έλεγχο τήρησης των πρακτικών.

4.      Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού έτους 2022.

5.      Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού έτους 2022.

6.      Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2022.

7.      Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2022.

8.      Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής.

9.      Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής (ως πρόεδρος αυτής ορίζεται υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος) για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών προς εκλογή του Προέδρου και των μελών  της Εκτελεστικής Επιτροπής.

10.  Μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, για την εκλογή Προέδρου και οκτώ (8) μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και των αναπληρωματικών, καθώς και τριών (3) τακτικών μελών της Εκτελεστικής  Επιτροπής και μελών ως αναπληρωματικών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση,  αν δεν παραβρεθεί το μισό συν  ένα του όλου αριθμού των σωματείων-μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 19:00, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία-ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων-μελών που θα παραβρεθούν.

Μάλιστα την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 ολοκληρώνεται η κατάθεση υποψηφιοτήτων Προέδρων και μελών για την ανάδειξη της νέας εκτελεστικής επιτροπής, όπως αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΣΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κατατεθεί ήδη οι πρώτες υποψηφιότητες.


Αναλυτικές πληροφορίες στο site της ΕΠΣ Ευρυτανίας: http://eps-evrytanias.blogspot.com/