Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Παρατείνεται η τροποποίηση των καταστατικών των σωματείων


Παρατείνεται έως τις 31/12/2022 η προθεσμία εναρμόνισης των Καταστατικών αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών με τις προβλέψεις των αθλητικών νόμων. Μετά το πέρας της προθεσμίας, εφόσον δεν έχουν τροποποιήσει τα καταστατικά τα σωματεία τους, θα υπάρξει άρση αθλητικής αναγνώρισης.