Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022

Τα εγγεγραμμένα ερασιτεχνικά σωματεία της ΓΓΑ να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους έως τις 31 Ιουλίου


Τα εγγεγραμμένα ερασιτεχνικά σωματεία της ΓΓΑ καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους έως τις 31 Ιουλίου


ΦΕΚ Β' 746/18-02-2022 Καθορισμός για το έτος 2022 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης.


https://www.gga.gov.gr/images/%CE%A5%CE%91_%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F_2022.pdf

*Τη δεδομένη χρονική στιγμή από πλευράς Ευρυτανίας μόνο ο Αίολος (Ποδόσφαιρο) και η ΑΛΑΚ (Μηχανοκίνηση) έχουν εγγραφεί για το 2022 στο μητρώο.

Πηγή: www.argolidamagazine.gr