Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Εγκρίθηκε η υποψηφιότητα Μπαλτάκου για την προεδρία της ΕΠΟ


Επικυρώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας η υποψηφιότητα του Παναγιώτη Μπαλτάκου για την προεδρία της ΕΠΟ.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το νέο καταστικό της Oμοσπονδίας, κάθε υποψήφιος πρέπει να ελέγχεται από την ανεξάρτητη επιτροπή για την ακεραιότητα και την καταλληλότητά του.

Σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής, «ο εν λόγω υποψήφιος πληροί τα προσόντα που απαιτούνται για να θέσει υποψηφιότητα ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. και ουδέν κώλυμα εκλογής για την προεδρία της Ε.Π.Ο. έχει».

Στο σκεπτικό της απόφασης, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τον έλεγχο ακεραιότητας προσκομίζοντας εμπροθέσμως άπαντα τα αιτηθέντα δικαιολογητικά».

Έτσι, μετά την πρόταση 44 ενώσεων και την έγκριση της υποψηφιότητάς του από την Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης, ο Παναγιώτης Μπαλτάκος θα είναι ο μόνος υποψήφιος για την προεδρία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, στην Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση που έχει προγραμματισθεί για την 1η Ιουνίου 2022.

Πηγή:  efthia.gr