Σάββατο 7 Μαΐου 2022

Στο μητρώο της ΓΓΑ η ΑΛΑΚ


Εγγεγραμμένη στο μητρώο της ΓΓΑ είναι από την Παρασκευή 6 Μαϊου η ΑΛΑ Καρπενησίου. Πλέον ο νομος μας αριθμεί 17 σωματεία στο ηλεκτρονικό μητρώο. Η προθεσμία επικαιροποιησης για τα εγγεγραμμένα από το 2021 σωματεία ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου.