Κυριακή 1 Μαΐου 2022

Εγκρίθηκε από την Οικονομική η συνεργασία Δήμου Καρπενησίου – Π.Ε. Ευρυτανίας – ΣΕΓΑΣ


Tην έγκρισή της έδωσε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου για το σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας και του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) για την υλοποίηση του έργου του «Δράσεις Ανάπτυξης και Αναβάθμισης του Αθλητισμού και του Αθλητικού Τουρισμού στον Νομό Ευρυτανίας» συνολικού προϋπολογισμού 31.000€ για τον κάθε ετήσιο κύκλο προετοιμασίας.

Η Προγραμματική Σύμβαση έχει χρονικό διάστημα από την άνοιξη του 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026 με συνολικό προϋπολογισμό για όλα τα έτη 155.000€. Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η ανάπτυξη και αναβάθμιση του αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο αλλά και του αθλητικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας. Στόχος της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η προώθηση της Ευρυτανίας ως ασφαλούς αθλητικού, πολιτιστικού και τουριστικού προορισμού 12 μήνες το χρόνο, να γίνει το Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου σημείο αναφοράς και σταθερής βάσης για την προετοιμασία των Ελλήνων πρωταθλητών, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, καθώς και η προώθηση του αθλητικού πνεύματος μέσα από πρωτοβουλίες που συσπειρώνουν τον αθλητισμό και το «ευ αγωνίζεσθε». Στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) της Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζονται ο αντιδήμαρχος κ. Σβερώνης Ιωάννης, με αναπληρώτρια την αντιδήμαρχο κα. Ζαλοκώστα Σοφία. Η εγγραφή του ποσού των 6.200€ θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2022.

Η χρηματοδότηση

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση μέρους της δαπάνης του έργου με το ποσό των21.328,00€ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α., για τον κάθε ετήσιο κύκλο προετοιμασίας από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος, την εξασφάλιση των σχετικών χρηματορροών και την έκδοση όλων των σχετικών διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την ομαλή χρηματοδότηση και πληρωμή του έργου. Η χρηματοδότηση αφορά καταλύματα που βρίσκονται κοντά στο Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου τα οποία διαθέτουν δυνατότητα παροχής εξειδικευμένου αθλητικού διαιτολογίου, καθώς και υπηρεσίες για την εκγύμναση και αποκατάσταση των αθλητών βάση προδιαγραφών που θα θέσει η υπεύθυνη τεχνική επιτροπή του ΣΕΓΑΣ.

Ο Δήμος Καρπενησίου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 6.200,00 € για κάθε ετήσιο κύκλο μέχρι το 2026, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση αφορά καταλύματα που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Καρπενησίου. Από τη μεριά του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση μέρους της δαπάνης του έργου με το ποσό των3.472,00€ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α., για τον κάθε ετήσιο κύκλο προετοιμασίας. Η χρηματοδότηση αφορά την κάλυψη του κόστους μετακινήσεων των αθλητών.

Πηγή: www.evrytanikospalmos.gr