Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

Εκπνέει η προθεσμία για τα μη εγγεγραμμένα σωματεία του μητρώου της ΓΓΑ


 Έως 15/04/2022 θα πραγματοποιείται υποβολή αιτήσεων για ερασιτεχνικά σωματεία που ΔΕΝ είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2021, αλλά και για όσα εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2021 (4.882 συνολικά), τα οποία επιθυμούν να προσθέσουν στην καρτέλα τους επιπλέον αθλήματα που καλλιεργούν.* Έως 15/06/2022 η συμπλήρωση – διόρθωση της αίτησης, εφόσον βρέθηκε ελλιπής κατά τον έλεγχο.* Έως 31/07/2022 θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων εγγραφής του α’ κύκλου. (Α΄ ΚΥΚΛΟΣ)

* Έως 31/07/2022 η υποβολή αιτήσεων για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων (4.808) ερασιτεχνικών σωματείων στο Μητρώο 2021.> Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης επικαιροποίησης των στοιχείων έως τις 31/07/2022, τότε το ερασιτεχνικό σωματείο διαγράφεται αυτεπάγγελτα από το Μητρώο για το άθλημα ή τα αθλήματα που καλλιεργεί και για τα οποία δεν υπέβαλλε αίτηση επικαιροποίησης.* Έως 30/09/2022 η υποβολή αιτήσεων για ερασιτεχνικά σωματεία που ιδρύθηκαν πρόσφατα και είναι νέα μέλη των Ομοσπονδιών τους.* Έως 30/11/2022 η συμπλήρωση – διόρθωση της αίτησης, εφόσον βρέθηκε ελλιπής κατά τον έλεγχο.> Η ίδια ημερομηνία αφορά και σε εκείνα τα σωματεία που τυχόν δεν κατάφεραν να εγγραφούν κατά τον α’ κύκλο. (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ) 

*Για το 2021 η Ευρυτανία είχε 15 εγγεγραμμένα σωματεία.