Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Σχολές ανανέωσης ισχύος ταυτοτήτων (τριετίας) προπονητών


Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ( ΕΠΟ ) σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου ( ΠΕΠΠ ) ,διοργανώνει Σχολές Ανανέωσης Ισχύς Ταυτοτήτων ( ταυτότητες τριετίας ) όπου οι Προπονητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται μέχρι 31-12-2024.

Καλούνται οι διπλωματούχοι και υπό αξιολόγηση προπονητές κατηγορίας UEFA Α, UEFA B και UEFA C -στο πλαίσιο του καλύτερου προγραμματισμού και άμεσης οργάνωσης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων 2022/2024 που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά- όπως συμπληρώσουν μέχρι 30/01/2022 τα απαιτούμενα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://forms.office.com/r/uAvQxDEDADμκ

Μετά την αποστολή των στοιχείων και τον έλεγχό τους από το αρμόδιο τμήμα της ΕΠΟ, θα δημιουργηθούν τα γκρουπ παρακολούθησης μέσω της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (ΠΕΠΠ). Στη συνέχεια θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους ατομική ενημέρωση για την ημερομηνία παρακολούθησης της εν λόγω σχολής, καθώς επίσης για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έκδοσης της προπονητικής ταυτότητας, τα οποία είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ.

Όσοι παρακολούθησαν τις σχολές προπονητών τερματοφυλάκων θα παρακολουθήσουν την ανανεωτική σχολή της κατηγορίας του διπλώματός τους που ανήκουν (UEFA-A ή UEFA-B). Ένα μέρος της ανανεωτικής σχολής θα αφορά θέματα σχετικά με τον Τερματοφύλακα. Προς ενημέρωσή σας τα ονόματα αυτά θα ομαδοποιηθούν ανάλογα. Οι Προπονητές που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν το Σύνδεσμο τους προκειμένου να εγγραφούν στις καταστάσεις ταυτοποίησης που θα αποσταλούν σε ΕΠΟ και ΠΕΠΠ.

Πηγή: www.patragoal.gr