Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

Ανοίγει την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου το μητρώο της ΓΓΑ για διορθώσεις


Δυνατότητα επαναϋποβολής μιας (1) επιπλέον φοράς από τις 15-10-2021 για όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις σύμφωνα με το ΦΕΚ 4738/Β'/13-10-2021 έχουν τα σωματεία της Ευρυτανίας, τα οποία δεν είχαν περάσει τον αρχικό έλεγχο. Η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου.