Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

Επείγουσα ανακοίνωση για τα δελτία των ποδοσφαιριστών


Απο  την 1/7/2021 όλα  τα Δελτία  Αθλητικής Ιδιότητας  Ποδοσφαιριστών  που ανήκουν σε ερασιτεχνικά Σωαμτεία, θα είναι ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ,  με ελάχιστη  διάρκεια το  ένα(1)  ετος   και μέγιστη τα  πέντε έτη.  Όλα τα σωματεία  υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα δελτία των ποδοσφαιριστών τους( χρώματος πορτοκαλί)  με το δελτίο νέου τύπου(λευκό)  

- Τα  δελτία των ποδοσφαιριστών τα οποία θα αντικατασταθούν θα έχουν ισχύ μέχρι 30/06/2024.

Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία δεν αντικατασταθούν δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής  σε επίσημους αγώνες  ποδοσφαίρου. και τυχόν συμμετοχή τους  θα θεωρείται αντικανονική  μετά την υποβολή  σχετικής ένστασης(άρθρο 23 Κ.Α.Π)

Δικαιολογητικά για την επανέκδοση / αντικατάσταση

 α) Πρωτότυπο έντυπο μεταβολών, καθόλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος, τότε υπογράφει και συμπληρώνει ο κηδεμόνας την υπεύθυνη δήλωση-συναίνεση στο πίσω μέρος της αίτησης. Σημειώνεται ότι χρησιμοποιείται έντυπο με ελληνικούς χαρακτήρες για τους Έλληνες και λατινικούς για τους αλλοδαπούς και τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Απλή φωτοτυπία ταυτότητας για Έλληνες ποδοσφαιριστές,

-Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατήριου για υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικοί).

-Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παραμονής σε ισχύ του ποδοσφαιριστή, αν είναι αλλοδαποί.

γ) Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του ποδοσφαιριστή, αν δεν έχει ήδη κατατεθεί.

δ) Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή.

Το κόστος  αντικατάστασης κάθε δελτίου ανέρχεται στα 5 ευρώ.

Πηγή: ΕΠΣ Αργολίδας
</