Σάββατο 14 Αυγούστου 2021

Προχωρούν δυο αθλητικά έργα σε Δημοτικό Στάδιο και κολυμβητήριο


Εγκρίθηκαν από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου η κατάρτιση όρων διακήρυξης Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια – εγκατάσταση ταρτάν στο Εθνικό Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου & προμήθεια ρομποτικής σκούπας κολυμβητηρίου Καρπενησίου" ενδεικτικού προϋπολογισμού 272.900,00€.