Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Στις 30 Σεπτεμβρίου τελικά η καταληκτική ημερομηνία για το μητρώο της ΓΓΑ


Για τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 πήρε παράταση η υποβολή των αιτήσεων για το μητρώο

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 2021

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την υπουργική απόφαση 398989/ΦΕΚ τ.Β/3920/25-8-2021 που αφορά στην τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για το μητρώο 2021 (168038/15-4-2021, Β/1593), καθορίζεται ως τελική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021 η 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Η προθεσμία αυτή αφορά στην υποχρέωση υποβολής όλων των σωματείων (εγγεγραμμένων και μη) νέων ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι σήμερα από την πλατφόρμα αρκετά σωματεία που έχουν εγγραφεί στο μητρώο 2020 δεν έχουν υποβάλλει ολοκληρωμένες αιτήσεις (επικαιροποίηση στοιχείων) για το 2021. Υπενθυμίζουμε ότι η μη υποβολή της νέας αίτησης μέχρι 30/9/2021 θα οδηγήσει στην αυτόματη διαγραφή του σωματείου από το μητρώο.

Συνεπώς, καλούμε αθλητικές ομοσπονδίες και ενώσεις να ενημερώσουν όλα τα μέλη τους για την τελική προθεσμία και την υποχρέωση υποβολής ολοκληρωμένων αιτήσεων προκειμένου να εγγραφούν ή να παραμείνουν εγγεγραμμένα στο μητρώο αθλητικών σωματείων.

 

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΚΚΟΣ