Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

Αναγνωρίστηκε η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών ως μέλος της ΕΠΟ


Η ΓΣ της ΕΠΟ προχώρησε στην αναγνώριση της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) ως μέλους της Ομοσπονδίας.

Η Ένωση αναγνωρίστηκε με 58 ψήφους υπέρ και 1 κατά. Η Ομοσπονδία Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (ΟΠΠΕ) που μετονομάσθηκε σε Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου (ΠΕΠΠ) ιδρύθηκε το έτος 1985 από τον «Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Ποδοσφαίρου» που έχει έδρα την Αθήνα και από τον «Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Βορείου Ελλάδος» που έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Αργότερα ιδρύθηκαν και άλλοι Σύνδεσμοι προπονητών ποδοσφαίρου ανά την Ελλάδα, που έγιναν μέλη της Ομοσπονδίας και τώρα μέλη της Ένωσης (ΠΕΠΠ).

Μετά την αναγνώρισή της τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αλλά και εκπρόσωποι των ΕΠΣ και των ομάδων χειροκρότησαν τους εκπροσώπους της Ένωσης. Επίσης υπήρξε αποδοχή του προγράμματος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ΕΠΟ με χρηματοδότηση από το αναπτυξιακό κεφάλαιο FIFA Forward (κύκλος 1.0) ύψους 546750,00 δολαρίων ΗΠΑ.

Οι αποφάσεις της ΓΣ της ΕΠΟ:

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ, στην οποία ελήφθησαν, μεταξύ άλλων, οι εξής αποφάσεις.

Υπερψηφίστηκαν τα πεπραγμένα της Εκτελεστικής Επιτροπής της περιόδου από 1/6/2020 έως 31/5/2021 με 54 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 1 παρών.

Υπερψηφίστηκε ο ενοποιημένος και αναθεωρημένος ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και η ετήσια έκθεση των ελεγκτών της περιόδου από 1/1/2020 έως 31/12/2020 με 54 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 1 παρών.

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2022 με 53 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 1 παρών.

Αναγνωρίστηκε ως μέλος της ΕΠΟ η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου με ψήφους 58 υπέρ και 1 κατά.

Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης παρακολούθησαν εκπρόσωποι της UEFA και της FIFA και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Λούκα Νικόλα, επικεφαλής διακυβέρνησης ομοσπονδιών της UEFA.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ενώπιον των εκπροσώπων των Ενώσεων και των συλλόγων πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Ινστιτούτου Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου.

Πηγή:  www.gazzetta.gr