Κυριακή 9 Μαΐου 2021

Προγραμματική σύμβαση με 430.000€ για το γήπεδο της Δυτικής Φραγκίστας


Στην έγκριση σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για το έργο «Κατασκευή γηπέδου Φραγκίστας» προχώρησε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, κατά τη συνεδρίαση της 27ης Απριλίου 2021, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10.00 το πρωί.

Η ανάγκη σύναψης της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το γεγονός ότι ο Δήμος Αγράφων είναι ο «κύριος» του έργου και αφετέρου, ότι η Περιφέρεια εξασφάλισε τη χρηματοδότηση του έργου με την ένταξή του στην ΣΑΕΠ 066 του ΠΔΕ της Περιφέρειας. «Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και των λοιπών χρηστών του. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών, και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του», αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στον οικισμό της Δυτικής Φραγκίστας Δ.Ε. Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν:

1. την κατασκευή κτηρίου αποδυτηρίων τύπου Ζ΄, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, συνολικών εξωτερικών διαστάσεων 11,00Χ6,20μ. Το κτήριο θα περιλαμβάνει δύο χώρους αποδυτηρίων για αθλητές, χώρο για προπονητή με τα αντίστοιχα ντους, W.C. και έναν χώρο ιατρείου

2. την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του σχετικού άρθρου της μελέτης

3. τη διάστρωση ασφαλτικού τάπητα στο υπάρχον γήπεδο μπάσκετ και διάστρωση έγχρωμου ελαστοσυνθετικού τάπητα πάχους 1,6-2,00 χιλ., καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση δύο μπασκετών. Επίσης, θα κατασκευασθεί περίφραξη από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες Φ2΄΄ και συρματόπλεγμα με επικάλυψη PVC ύψους 3,00 μ.

4. την κατασκευή γηπέδου 5Χ5 με την κατάλληλη περίφραξη από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες Φ2΄΄ και συρματόπλεγμα με επικάλυψη PVC ύψους 4,00 μ. και

5. τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με την κατασκευή πάρκινγκ με ασφαλτοτάπητα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται, σύμφωνα με τη μελέτη του δήμου, στο ποσό των 429.164 ευρώ, εκ των οποίων οι οικοδομικές εργασίες αναμένεται να στοιχίσουν 236.724,75 ευρώ, οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 18.060 ευρώ, τα Γ.Ε. & Ο.Ε (18%) 45.861,26 ευρώ, τα απρόβλεπτα (15%) 45.096,90 ευρώ και ο Φ.Π.Α. (24%) 83.064 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά, μετά από την πιστοποίηση των εργασιών, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα 45 μηνών.

 

Άρθρο: Ευρυτανικά Νέα (5/5)-Αναδημοσίευση