Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Εγγραφή των αθλητικών συλλόγων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων


Ο Δήμος Καρπενησίου ενημερώνει όλους τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής μας να προβούν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεών μας. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 3 παρ.4 του ν.4726/2020, προβλέπεται ρητά ότι: «…Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν.4714/2020 (Α’148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου».

Στο πλαίσιο των ανωτέρω καλείστε όσοι αθλητικοί σύλλογοι δεν έχετε λάβει αθλητική αναγνώριση να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.