Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Οδηγός για εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων


Ομάδα υποστήριξης γενικής γραμματείας αθλητισμού

1. Αν βάλω λάθος e-mail κατά την εγγραφή τι κάνω;
Στέλνετε e-mail για την διαγραφή της εγγραφής από το σύστημα για να προχωρήσετε σε νέα εγγραφή.

2. Δεν παίρνει τον Κωδικό Μητρώου μου. Τι κάνω;
Ελέγχετε αν ο αριθμός μητρώου είναι αυτός που έχετε λάβει από την Απόφαση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης.

Ελέγχω αν έβαλα τον κωδικό μητρώου με Κεφαλαία και Ελληνικούς Χαρακτήρες.
Σε περίπτωση που είναι σωστός αλλά δεν το δέχεται το σύστημα στέλνετε e-mail στο e-mail επικοινωνίας γράφοντας τον Κωδικό Μητρώου και την Επωνυμία του Σωματείου για έλεγχο από την Γ.Γ.Α.

3. Αν δεν έχω Κωδικό Μητρώου, τί κάνω;
Αν δεν έχετε Κωδικό Μητρώου τότε δεν έχετε ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα.
Πρέπει να προχωρήσετε σε αίτημα Ειδικής Αθλητικής αναγνώρισης σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην ιστοσελίδα https://www.gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/athitiki-anagnorisi.

4. Αν δεν θυμάμαι τον Κωδικό Μητρώου, τί κάνω;
Ο κωδικός μητρώου αναφέρεται στην Απόφαση Ειδικής Αθλητικής αναγνώρισης, αν όχι τότε στέλνετε ερώτημα στο e-mail επικοινωνίας δίνοντας την πλήρη ονομασία του Σωματείου για να σας απαντήσουμε.

5. Δεν μου έχει έρθει το e-mail one time login link, τί κάνω;
Περιμένω μισή ώρα. Ελέγχω αν έχει φτάσει το e-mail, ελέγχω και τα spam (ανεπιθύμητη αλληλογραφία).
Αν όχι στέλνω e-mail στο e-mail επικοινωνίας για ενέργειες από τη Γ.Γ.Α.

6. Έβαλα λάθος τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου. Τι κάνω;
Στέλνετε με e-mail στο e-mail επικοινωνίας με τα σωστά στοιχεία προς διόρθωση από την Γ.Γ.Α.

7. Η προθεσμία 05/06/2020 αφορά μόνο την προεγγραφή ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας;
Η προθεσμία αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μέχρι και την υποβολή της αίτησης.

8. Είμαι Αθλητική Ένωση μπορώ να γραφτώ;
Όχι. Αφορά μόνο Αθλητικά Σωματεία.

9. Επισυνάπτω ένα έγγραφο και αλλάζει όνομα. Γιατί;
Η αλλαγή της ονομασίας του αρχείου γίνεται από το σύστημα σε προκαθορισμένη μορφή για την ασφαλή αποθήκευσή του.
Ενημερώθηκε: 25/05/2020

10. Θα πρέπει να σας αποστείλουμε όλες τις σελίδες του καταστατικού του συλλόγου?
Ναι.

11. Τι είναι το Έντυπο Ν Οικονομικού Έτους 2019;
Το Έντυπο Ν είναι η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των Νομικών Προσώπων και αφορά τη Δήλωση που κατατέθηκε το 2019 για το έτος 2018.

12. Τί είναι το Πιστοποιητικό Μεταβολών; Στο πιστοποιητικό μεταβολών ποιος αριθμός απόφασης ζητείτε και ποια ημερομηνία ακριβώς?
Το πιστοποιητικό μεταβολών χορηγείται από το αρμόδιο δικαστήριο και εμφανίζει τη κατάθεση και τη μεταβολή των καταστατικών του σωματείου.
Ζητείται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

13. Πρέπει να προσθέσω το Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών αν δεν έχω κάνει αλλαγή στο Καταστατικό μου;
Το πιστοποιητικό μεταβολών που ζητείται είναι απαραίτητο ανεξαρτήτως αν έχουν γίνει ή όχι αλλαγές στο καταστατικό. Είναι απαραίτητο να κατατεθεί και όταν δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή το τελευταίο 3μηνο.

14. Θα χρειαστεί να κατατεθούν και με έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά που ζητούνται στην πλατφόρμα;
Όχι για την παρούσα φάση.

15. Προσπαθώ να προσθέσω τον προπονητή και δεν μου εμφανίζονται τα στοιχεία του.
Στη λίστα των Προπονητών εμφανίζονται οι προπονητές που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α.

16. Πως συμπληρώνω στα ποσά τους δεκαδικούς;
Στα πεδία που αφορούν ποσά, οι τελείες δεν διαχωρίζουν τις χιλιάδες και τα κόμματα τα δεκαδικά, παρά μόνο οι τελείες διαχωρίζουν τα δεκαδικά. Δηλαδή το ποσό 1.234,56 γράφεται ως 1234.56

17. Ο Δικαστικός αντιπρόσωπος για τις εκλογές σωματείων πότε χρειάζεται για τις αρχαιρεσίες. Χρειάζεται αν έχουν γίνει μετά τις 14/03/2019.

18. Αν δεν έχουμε παραχωρητήριο χρήσης αθλητικής εγκατάστασης τί κάνουμε;
Η παραχώρηση είναι απαραίτητη και θα πρέπει να έχει έγγραφη μορφή έστω και δια εγγράφου του φορέα προς το σωματείο.

19. Τι σημαίνει αθλητές ανά ηλικιακή κατηγορία;
Απαιτείται η καταγραφή των αθλητών ανά ηλικιακή κατηγορία για το έτος 2019-2020.

20. Τι είναι τα εγγεγραμμένα και τι τα ενεργά μέλη;
Τα μέλη δεν είναι οι αθλητές είναι για παράδειγμα οι γονείς των παιδιών.
Εγγεγραμμένα είναι όλα τα μέλη που κάποια στιγμή γράφτηκαν στο Σωματείο ενώ τα ενεργά είναι μόνο αυτοί που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους.

21. Πως προσθέτω ένα άθλημα;
Κατά την προσθήκη Αθλήματος εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο. Στο νέο αυτό παράθυρο μπορείτε να πατήσετε υποβολή. Στη συνέχεια θα σας ξαναφέρει στην κεντρική καρτέλα.

Πηγή:SamosSport.gr