Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Πόσοι προκρίνονται στη 2η φάση της Γ΄ ΕΣΚΑΣΕ


Η ΕΣΚΑΣΕ ανακοίνωσε τη συμπληρωματική προκήρυξη της Γ΄ κατηγορίας, στην οποία μετέχουν ο Άτλας και η Π.Α.Κ.
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις:
1η φάση: Οι ομάδες χωρίζονται σε (3) ομίλους. Σε κάθε όμιλο θα διεξαχθούν διπλοί αγώνες μεταξύ των ομάδων και στην 2η φάση προκρίνονται από την 1η φάση δέκα (10) ομάδες ως ακολούθως:
Α. Από  κάθε όμιλο προκρίνονται οι ομάδες που κατέλαβαν την 1η ,  2η  και 3η  θέση, ( σύνολο ομάδων 9).
Β. Επίσης προκρίνεται η καλύτερη ομάδα από αυτές που κατέλαβαν την 4η θέση σε κάθε όμιλο ( σύνολο ομάδων 1) και θα είναι αυτή που θα έχει τον μεγαλύτερο συντελεστή που θα προκύψει από το πηλίκο των βαθμών που συγκέντρωσε η ομάδα δια του αριθμού  των αγώνων που έδωσε. Σε περίπτωση που οι ομάδες έχουν τον ίδιο συντελεστή θα γίνει κλήρωση.
Συνολικά προκρίνονται (10) ομάδες για την 2η φάση.
2η φάση:  Οι (10) ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους των 5 ομάδων ο καθένας με γεωγραφικά κριτήρια. Σε κάθε όμιλο  θα διεξαχθούν μονοί αγώνες σε έναν γύρο και κάθε σωματείο θα αγωνιστεί δύο φορές εντός και δύο φορές εκτός έδρας. Η σειρά των αγώνων θα καθοριστεί με κλήρωση.
3η φάση: Από την 2η φάση οι δύο πρώτες της βαθμολογίας σε κάθε όμιλο  θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ένα αγώνα και ουδέτερο γήπεδο για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδες και για τις θέσεις 1-2. 
Οι δύο δεύτερες της βαθμολογίας σε κάθε όμιλο θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε έναν αγώνα και ουδέτερο γήπεδο για τις θέσεις 3-4.  Οι δύο τρίτες ομάδες της βαθμολογίας σε κάθε όμιλο θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ένα αγώνα και ουδέτερο γήπεδο για τις θέσεις 5-6.
Οι ομάδες από την 3η φάση θα καταλάβουν συνολικά της θέσεις 1η έως 6η της τελικής βαθμολογίας. Όσες δεν ανέλθουν στην ΑΝΔΡΩΝ Β θα είναι επιλαχούσες.