Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019

Σεμινάριο Διαιτησίας, 2η μέρα
Συνεχίζεται στο Καρπενήσι το Σεμινάριο Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών 1ης Κατηγορίας. Την Παρασκευή 16/08 ξεκινά στον ίδιο χώρο και το σεμινάριο Παρατηρητών 1ης Κατηγορίας.
Το πρόγραμμα της Πέμπτης 15/08 περιελάμβανε Fitness test τις πρωινές ώρες, ενώ το απόγευμα ακολούθησαν τα μαθήματα για το Offside, για τη Λήψη Αποφάσεων και για τη Συνεργασία της Διαιτητικής Ομάδας.
Στις γραπτές Εξετάσεις Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών υπήρξε εκατό τοις εκατό επιτυχία αφού όλοι πέρασαν τις εξετάσεις. Αναφορικά με το FIFA Fitness Test συμμετείχαν 23 Διαιτητές από τους οποίους 21 πέρασαν και  2 απέτυχαν, ο Γκορτσίλας Ευστάθιος που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών και ο Μαλούτας Δημήτριος που δεν πέρασε. Επίσης συμμετείχαν 47 Βοηθοί Διαιτητές με εκατό τοις εκατό επιτυχία.


Πηγή: www.epo.gr