Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Ενημέρωση για τα σεμινάρια από ΚΕΔ και Ακαδημία Διαιτησίας
Προς

 Επιτροπές Διαιτησίας Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ε.Π.Ο.

 Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ και την Ακαδημία Διαιτησίας ακολουθεί η παρακάτω ενημέρωση που αφορά τις διαδικασίες διεξαγωγής σεμιναρίων για τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 2019. Παρακαλούμε για την κατά περίπτωση, ενημέρωση διαιτητών, βοηθών διαιτητών, παρατηρητών και εκπαιδευτών της δύναμής σας.

1. Για το σεμινάριο GreeKore Promising “Νικόλαος Ντοσίδης” (Διαιτητές 4ης Κατηγορίας Προχωρημένου Σταδίου Κ4Π για την αγωνιστική περίοδο 2019-20) που θα λάβει χώρα από 12-15/9/2019, η επιλογή των διαιτητών που θα συμμετάσχουν θα πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο. Συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί τα διήμερα 21-22/08/19 (Αθήνα) και 3-4/09/19 (Θεσσαλονίκη). Στις διαδικασίες επιλογής οι διαιτητές που θα έχουν προταθεί από τις Επιτροπές Διαιτησίας των ΕΠΣ θα προσκομίσουν πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου καθώς και τον ιατρικό τους φάκελο (ετήσιες καρδιολογικές και οφθαλμολογικές εξετάσεις) και θα υποβληθούν σε γραπτές δοκιμασίες και δοκιμασίες φυσικής κατάστασης (FIFA test).


2. Για τον αρτιότερο και πιο έγκαιρο οργανωτικό προγραμματισμό των διαδικασιών επιλογής που προαναφέρθηκαν, οι Επιτροπές Διαιτησίας όλων των ΕΠΣ καλούνται να αποστείλουν άμεσα στο τμήμα διαιτησίας της ΕΠΟ μέχρι δύο διαιτητές με τα απαραίτητα προσόντα (τρεις αγωνιστικές περιόδους τουλάχιστον σε τοπικές κατηγορίες και κάτω των 32 ετών). Στις προτάσεις αυτές δε θα συμμετέχουν οι διαιτητές που τη αγωνιστική περίοδο 2018-19 απάρτιζαν την κατηγορία Κ4Π. Μετά την έγκριση του νέου Κανονισμού Διαιτησίας αλλά και τη συγκρότηση των πινάκων διαιτητών και βοηθών της 3ης Κατηγορίας για τη νέα σεζόν, η ΚΕΔ/ΕΠΟ θα ενημερώσει για τον ακριβή αριθμό των συνολικών υποψηφίων ανά Επιτροπή Διαιτησίας ΕΠΣ, οπότε και θα υπάρξουν συμπληρωματικές προτάσεις υποψηφίων.


3. Η ύλη των γραπτών εξετάσεων για τα σεμινάρια όλων των κατηγοριών αφορά στους «Κανόνες του Παιχνιδιού 2019/20»  όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί σε ενιαίο έγγραφο στο διαδικτυακό τόπο της ΕΠΟ. Το έγγραφο «Μεταβολές Κανόνων Παιχνιδιού 2019-20» μπορεί συνοδευτικά να χρησιμοποιηθεί στη μελέτη δεδομένου ότι οι Αλλαγές στους Κανόνες 2019-20 περιλαμβάνονται και στο ενιαίο έγγραφο «Κανόνες του Παιχνιδιού 2019-20». Με σκοπό την ενδελεχή μελέτη και ουσιαστικότερη  εμβάθυνση διαιτητών, βοηθών, παρατηρητών και εκπαιδευτών στους Κανόνες του Παιχνιδιού, επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται να αναρτηθούν ερωτήσεις. Τα ερωτήματα των γραπτών εξετάσεων θα είναι επιλογής πολλαπλών απαντήσεων.


4. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου καθώς και τον ιατρικό τους φάκελο (ετήσιες καρδιολογικές και οφθαλμολογικές εξετάσεις) ο οποίος θα ελεγχθεί για την πληρότητά του πριν την υποβολή του κάθε ενός στις δοκιμασίες φυσικής κατάστασης (FIFA test).


5. Η ύλη της εξέτασης εικόνων με φάσεις αγώνων (video test) που αφορά σε παρατηρητές διαιτησίας όλων των κατηγοριών  και εκπαιδευτές θα προέρχεται από το εκπαιδευτικό υλικό της UEFA RAP 2018.2 & 2019.1 που η Ακαδημία Διαιτησίας της ΚΕΔ/ΕΠΟ έχει παράσχει στους υπεύθυνους εκπαίδευσης των Επιτροπών Διαιτησίας των ΕΠΣ.

 Πηγή:edepsf.wordpress.com