Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

Τρόπος διεξαγωγής Πρωταθλήματος Παίδων περιόδου 2019-20Η ΕΣΚΑΣΕ αναφέρει πως μετά τις προτάσεις και τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση σχετικά με την αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής του πρωταθλήματος ΠΑΙΔΩΝ περιόδου 2019-20  και προκειμένου να εξετάσουμε  το ενδεχόμενο της διεξαγωγής του πρωταθλήματος σε δύο κατηγορίες ( Α και Β) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Στην  Α κατηγορία θα συμμετέχουν οι πλέον ισχυρές ομάδες και στην Β κατηγορία οι λιγότερο ισχυρές. Το θετικό στοιχείο  στην περίπτωση αυτή είναι ότι και στις δύο κατηγορίες το πρωτάθλημα θα γίνει πιο ανταγωνιστικό, αναπτυξιακό και ενδιαφέρον, ενώ το αρνητικό στοιχείο θα είναι ότι οι αποστάσεις που θα διανύσουν οι ομάδες σε κάθε όμιλο θα είναι μεγαλύτερες από ότι  ήταν μέχρι σήμερα.
Πρόθεσή μας είναι να δημιουργήσουμε 2-3 ομίλους στην Α κατηγορία και 3-4 στην Β κατηγορία ανάλογα με τις συμμετοχές. Αυτονόητο είναι ότι η πρωταθλήτρια ομάδα της κατηγορίας ΠΑΙΔΩΝ θα προκύψει από την Α κατηγορία.
Από την Α κατηγορία πιθανόν ορισμένες ομάδες θα υποβιβάζονται στην Β και αντίστοιχα από την Β κατηγορία ορισμένες ομάδες θα ανέρχονται στην Α κατηγορία.

Κατόπιν των παραπάνω σας καλούμε να μας απαντήσετε εγγράφως στα ακόλουθα:
Αν συμφωνείτε με τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος ΠΑΙΔΩΝ σε δύο κατηγορίες.
Σε περίπτωση που θα εφαρμοστεί ο τρόπος αυτός διεξαγωγής σε ποια κατηγορία επιθυμείτε να συμμετέχετε στην Α ή Β.
Οι έγγραφες απαντήσεις σας μας είναι απαραίτητες προκειμένου το ΔΣ να πάρει την τελική απόφαση και παρακαλούμε να σταλούν στην ΕΣΚΑΣΕ μέχρι την Δευτέρα 8/7/19.