Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019

1,5 εκατ. € για την αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου


Oλοκληρώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 1.471.939,00€.
Ειδικότερα, η αναβάθμιση αυτή περιλαμβάνει επεμβάσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, σε συνέχεια των πράξεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί και που περιελάμβαναν την ενεργειακή θωράκιση του κτιριακού κελύφους, δηλαδή την θερμομόνωση των αδιαφανών δομικών στοιχείων, την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και μια σειρά άλλων μικρότερων επεμβάσεων, όπως η κάλυψη της επιφάνειας του νερού του κολυμβητηρίου κατά τις εκτός λειτουργίας ώρες, για την μείωση της εξάτμισης και την διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού. Με την προτεινόμενη πράξη θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που θα περιλαμβάνουν εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην στέγη του κτιρίου για παραγωγή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, με ταυτόχρονη ενεργειακή διαχείριση του ηλεκτρικού φορτίου, αντικατάσταση των λεβήτων πετρελαίου για την θέρμανση των χώρων του κολυμβητηρίου και του ζεστού νερού χρήσης με αντλίες θερμότητας αέρα-νερού και συναφείς εργασίες, αναβάθμιση των τερματικών μονάδων όπως ΚΚΜ και θερμαντικά δοχεία νερού, εγκατάσταση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, καθώς και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων φωτισμού με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με στόχο την επίτευξη υψηλής ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου και συγκεκριμένα την ενεργειακή αναβάθμιση από κλάση Δ σε κλάση Α+. Η εγγραφή του στον προϋπολογισμό θα γίνει στην  Αναμόρφωση και για το έτος 2019 θα εγγραφούν οι δαπάνες: Υποέργο 1: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου» ποσό έτους 2019, 100.000,00 €, το υπόλοιπο ποσό των 1.350.189,00 €  θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2020 και Υποέργο 2 «Παροχή εξειδικευμένων Επιστημονικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της πράξης» ποσού 21.750,00 € που αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες. Ως υπόλογος διαχειριστής του Δήμο Καρπενησίου και αρμόδιος διαχειριστής φυσικό πρόσωπο ορίζεται η κα. Βασιλική Γραμματικογιάννη, Ταμία  του Δήμου Καρπενησίου, με αναπληρώτρια την κα. Ευαγγελία Μπούρα. Το συγκεκριμένο έργο έχει λάβει παράταση ως προς την προθεσμία εκτέλεσης αυτής έως 31/3/2020.

Πηγή: evrytanikospalmos.gr