Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ


Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-Μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας πραγματοποιείται την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την επόμενη ώρα της ίδιας ημέρας, δηλαδή στις 11:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Την ΕΠΣ Ευρυτανίας θα εκπροσωπήσουν ο Πρόεδρος Γιώργος Παπαντζίμας και ο Α΄ Αντιπρόεδρος Νίκος Δροσίνης.