Σάββατο 7 Ιουλίου 2018

Σημαντικές αλλαγές στην κατάθεση δελτίων ποδοσφαιριστών


Όπως ενημέρωσε η ΕΠΟ τις κατά τόπους ΕΠΣ, από αυτή την μεταγραφική περίοδο και για κάθε κίνηση (Μεταγραφή – Αποδέσμευση – Υποσχετική - Πρώτη Εγγραφή) με την κατάθεση της Αίτησης Μεταβολών ποδοσφαιριστή απαιτείται από την πλευρά του εκάστοτε ποδοσφαιριστή και η κατάθεση εγγράφου που ονομάζεται «ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής (σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα). Σε εφαρμογή του νέου σχετικού Ευρωπαϊκού κανονισμού.
Το Τμήμα Μητρώου Δελτίων ΕΠΟ δεν θα εκδίδει Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας σε ποδοσφαιριστές που δεν αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την ΕΠΟ και τις εκάστοτε ΕΠΣ.
Μάλιστα, με βάση τα προβλεπόμενα, η δήλωση αυτή θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη των Ενώσεων (μέλη σωματείων, ποδ/στές, διαιτητές, παρατηρητές αγώνων και διαιτησίας, προπονητές, κλπ).
Χωρίς την πράξη αυτή καμία αίτηση ή διαδικασία δε θα γίνεται δεκτή και δε θα διεκπεραιώνεται από την Ένωση.

Πηγή: iliaoikonomia.gr