Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Απέρριψε τις ενστάσεις της Π.Α.Κ. η ΕΣΚΑΣΕ


Η ΕΣΚΑΣΕ  απέρριψε τις ενστάσεις που υπέβαλλε η Πανευρυτανική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης εις βάρος του Άτλαντα πριν τον μεταξύ τους αγώνα για τη Γ΄ ΕΣΚΑΣΕ στις 25 Μαρτίου. Η Ένωση απέρριψε την ένσταση ως απαράδεκτη για τους λόγους που μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω. 

Η απάντηση της ΕΣΚΑΣΕ προς την Π.Α.Κ. έχει ως εξής:  
«Σχετικά με την ένσταση που υποβλήθηκε στο φύλλο αγώνα Γ΄ κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ ΓΣ ΑΤΛΑΣ – ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ στις 25/3/2018 από τον αρχηγό του σωματείου σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
Το άρθρο 54 παράγραφος 4α των κανονισμών της ΕΟΚ αναφέρει:  << οι ενστάσεις για να γίνουν τυπικά δεκτές προς συζήτηση, πρέπει να υποστηριχθούν με έγγραφο του ενδιαφερόμενου σωματείου, που θα έχει νόμιμα υπογραφεί, σε διάστημα 48 ωρών από την διεξαγωγή του αγώνα διαφορετικά απορρίπτονται ως απαράδεκτες >>.
Το έγγραφο του σωματείου σας για την υποστήριξη της ένστασης, εστάλει εμπρόθεσμα στην ΕΣΚΑΣΕ χωρίς να έχει υπογραφεί νόμιμα (δηλ από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γραμματέα) όπως ρητά ορίζει το ανωτέρω άρθρο. Αντιθέτως έχει υπογραφεί  μη νόμιμα από την προπονήτρια του σωματείου σας κ. Μπαλωμένου Αικατερίνη.
Κατόπιν των ανωτέρω το Δ.Σ. της ΕΣΚΑΣΕ στη συνεδρίαση της 02.4.2018 ( αριθ. Πράξης  9), ομόφωνα  απορρίπτει ως απαράδεκτη την εν λόγω ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 54  παράγραφο  4α των κανονισμών της  Ε.Ο.Κ.»