Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018

Με -3 έχει τιμωρηθεί η Δόξα Ραπτοπούλου


Το Ραπτόπουλο δεν είχε κατέβει να αγωνιστεί ενάντια στον Αίολο, δεχόμενο τιμωρία -3 βαθμών. Μετά την νίκη επί της Φραγκίστας η Δόξα έφτασε πάλι τους τρεις βαθμούς.
Ο ΚΑΠ επαγγελματικών και ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων περιόδου 2017-2018(Άρθρο 17, παρ. 2 Αδυναμία συμμετοχής ομάδας σε αγώνα) αναφέρει: «Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελάχιστου επιτρεπομένου ορίου ποδοσφαιριστές για την έναρξή του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης, τιμωρείται με απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3 και με χρηματική ποινή από οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, στα πρωταθλήματα των επαγγελματικών κατηγοριών, δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ στα τα πανελλήνια ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και πεντακόσια (500) [42] ευρώ για κάθε αγώνα στα τοπικά πρωταθλήματα. Περαιτέρω η ομάδα τιμωρείται με αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου. Η ποινή αυτή επιβάλλεται για κάθε αγώνα που η ομάδα δεν παρουσιάζεται κανονικά, παραιτείται ή δηλώνει αποχώρηση από το πρωτάθλημα και μέχρι τρεις (3) αγώνες σε κάθε πρωτάθλημα.
Συνεπώς η ομάδα της Δόξας Ραπτοπούλου έχει τιμωρηθεί με -3 βαθμούς(μόνο από το τρέχον πρωτάθλημα).