Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Πέντε νέα δελτία στην Ακαδημία


Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρπενήσι 2002 των Δημήτρη Αντωνίου και Χρήστου Καλαμπάκα εξέδωσε 5 νέα δελτία. Πρόκειται για τους: Παύλο Κουτούμπα, Αλέξανδρο Κοτρώνη(2005) και Ηλία Παρούτσα, Άγγελο/Ιωάννη Ρεσίτη και Αλέξανδρο Μπομποτσιάρη(2006).