Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

Στην επιτροπή Εθνικών Ομάδων ο Παπαντζίμας


Η ΕΠΟ προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Εθνικών Ομάδων (άρθρο 42 του Καταστατικού) στην οποία θα συμμετέχουν οι Παναγιώτης Παπαχρήστος, Κωνσταντίνος Βρακάς, Άγγελος Δανιήλ, Αθανάσιος Τρομπούκης, Γεώργιος Πανίδης, Γεώργιος Χατζησαρόγλου, Πέτρος Κυρζόπουλος και ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Ευρυτανίας Γιώργος Παπαντζίμας.