Σάββατο 1 Ιουλίου 2017

Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ


Με ψήφους 140 υπέρ και 32 κατά εγκρίθηκαν οι προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΠΟ. Επίσης, οι εκπρόσωποι των ΕΠΣ ενέκριναν τα πεπραγμένα της Εκτελεστικής Επιτροπής, τους ισολογισμούς, τον προϋπολογισμό και τις χρηματοοικονομικές περσινές καταστάσεις.
Με ψήφους 140 υπέρ και 32 κατά εγκρίθηκαν από τους εκπροσώπους των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων μελών της ΕΠΟ οι προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού, των Κανονισμών που διέπουν την εφαρμογή του Καταστατικού και τις πάγιες διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης, οι εργασίες της οποίας διεξήχθησαν σε αίθουσα του κτιρίου της ΕΟΕ.
Οι εκπρόσωποι των ΕΠΣ μελών της ΕΠΟ επικύρωσαν τα πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 2016 και της Ειδικής Εκλογικής Συνέλευσης της 19ης Δεκεμβρίου 2016.
Επίσης, ενέκριναν τα πεπραγμένα της Εκτελεστικής Επιτροπής της περιόδου 1/6/2016-28/10/2016 και της ΠΔΕ/ΕΠΟ από 29/10/2016 έως τη λήξη της θητείας της.
Εγκρίθηκαν, τέλος, ο ενοποιημένος και αναθεωρημένος ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 1/1/2016-31/12/2016, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2016-31/12/2016, ο προϋπολογισμός της περιόδου 1/1-31/12/2018 και ο ορισμός ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για την περίοδο 1/1-31/12/2017.
Την ΕΠΣ Ευρυτανίας εκπροσώπησαν οι: Γιώργος Παπαντζίμας, Βασίλης Κατσίκης και Γιώργος Λιάγκας.

Πηγή: epo.gr