Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

Αντικατάσταση βοηθού στο Φραγκίστα-Ποταμιά


Λόγω έκτακτου κωλύματος του αρχικά ορισθέντα Γιάννη Αρχοντή στην συνάντηση Φραγκίστα-Ποταμιά την θέση του πήρε ο Ηλίας Λιασκώνης.