Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017

500 ευρώ για την επισκευή του ηλεκτρονικού πίνακα του κλειστού μπάσκετ


500 ευρώ για την επισκευή του ηλεκτρονικού πίνακα  αποτελεσμάτων   του  κλειστού  Γυμναστηρίου  δίνει ο Δήμος Καρπενησίου.
Ο Δήμος Καρπενησίου αποφάσισε την έγκριση της διενέργειας  για την  προμήθεια  δύο (2) Επαγγελματικών  τριφασικών εστιών   με την διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης και την ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας  στην  επιχείρηση  Γεώργιος Αγγελής & Σία Ε.Ε  με κόστος 496,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.

Πηγή: Ευρυτανικός Παλμός