Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Οι εκπρόσωποι Κ.Ο.Κ. & Εύρυτου στις περιφερειακές επιτροπές


Η Κ.Ο.Ε. ανακοίνωσε τις περιφερειακές επιτροπές ύστερα από τις προτάσεις που έγιναν από τα σωματεία. Όσον αφορά την Π.Ε. Ανατολικής Στερεάς-Εύβοιας τον Κ.Ο. Καρπενησίου εκπροσωπεί ο Κωνσταντίνος Ντρίβας και τον ΑΟΛ Εύρυτος ο Κώστας Πασσάς.