Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

Τακτική Γ.Σ. της ΕΣΚΑΣΕ στις 17 Ιουνίου


Τα σωματεία-μέλη της ΕΣΚΑΣΕ καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση  την Παρασκευή  17/6/15 και ώρα 21.00 στην αίθουσα  του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Θηβαίων (πλησίον του Μουσείου).
Σε περίπτωση που δε θα γίνει  η απαρτία που προβλέπει το καταστατικό   ( συνήθως η απαρτία επιτυγχάνεται στην 2η ημερομηνία) η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί:
Την Τετάρτη  22 Ιουνίου 2016 στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου  Δήμου  Θήβας και ώρα 18.30 με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.
Στην περίπτωση αυτήν η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων σωματείων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Συνέλευσης
Οικονομικός απολογισμός
Έγκριση οικονομικού απολογισμού
Αγωνιστικός απολογισμός
Ενημέρωση για διάφορα θέματα
Προτάσεις συνέδρων