Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

Από Κάδμο και Έσπερο εξαρτάται η άνοδος και υποβιβασμός στην Β΄ ΕΣΚΑΣΕ


Ένα η δυο σωματεία θα υποβιβαστούν από τον όμιλο του Άτλαντα στην Β΄ ΕΣΚΑΣΕ. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία του Κάδμου Θήβας και του Έσπερου Λαμίας στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής.
Στην 2η φάση της Β΄ ΕΣΚΑΣΕ η 1η και η 2η ομάδα κάθε ομίλου (σύνολο ομάδων 4) από την 1η φάση θα σχηματίσουν ένα όμιλο και θα αγωνιστούν σε δυο γύρους (ένας προς όλους)

Αναλυτικά τα σημαντικά άρθρα της προκήρυξης:

Άνοδος
Από την Β΄ Κατηγορία ανδρών ανέρχονται στην Α΄ κατηγορία δυο(2) έως τρία(3) σωματεία, ώστε τα σωματεία των Ανδρών Α΄ να διατηρηθούν στον αριθμό δώδεκα(12).

Ακολούθως:
1. Σε περίπτωση που δεν υποβιβαστεί κανένα ή
υποβιβαστεί ένα(1) σωματείο της ΕΣΚΑΣΕ από τη Γ΄ Εθνική από την Ανδρών Β΄ ανέρχονται στην Ανδρών Α΄ τρία(3) σωματεία και θα είναι αυτά που θα καταλάβουν την 1η, 2η, 3η θέση από την 2η φάση των αγώνων του πρωταθλήματος.
2. Σε περίπτωση που υποβιβαστούν και τα δυο(2) σωματεία της ΕΣΚΑΣΕ από την Γ΄ Εθνική, από την Ανδρών Β΄ ανέρχονται στην Ανδρών Α΄ δυο(2) σωματεία και θα είναι αυτά που θα καταλάβουν την 1η και την 2η θέση από την 2η φάση των αγώνων του πρωταθλήματος.

Υποβιβασμός
Από την Ανδρών Β΄ υποβιβάζονται στην Ανδρών Γ΄ δυο(2) έως τέσσερα(4) σωματεία σύμφωνα με τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Σε περίπτωση που δεν υποβιβαστεί κανένα σωματείο της ΕΣΚΑΣΕ από την Γ΄ Εθνική από την Ανδρών Β΄ θα υποβιβαστούν στην Ανδρών Γ΄ δυο(2) σωματεία και θα είναι αυτά που κατέλαβαν την 8η θέση σε κάθε όμιλο από την 1η φάση των αγώνων του πρωταθλήματος
2. Σε περίπτωση που υποβιβαστεί ένα σωματείο της ΕΣΚΑΣΕ από την Γ΄ Εθνική, από την Ανδρών Β΄ θα υποβιβαστούν τρία(3) σωματεία και θα είναι αυτά που κατέλαβαν την 8η θέση σε κάθε όμιλο από την 1η φάση των αγώνων του πρωταθλήματος και ο ηττημένος του αγώνα κατάταξης μεταξύ των σωματείων που κατέλαβαν την 7η θέση.
3. Σε περίπτωση που υποβιβαστούν και τα δυο σωματεία της ΕΣΚΑΣΕ από την Γ΄ Εθνική, από την Ανδρών Β΄ θα υποβιβαστούν τέσσερα(4)σωματεία και θα είναι αυτά, που κατέλαβαν την 7η και την 8η θέση σε κάθε όμιλο από την 1η φάση των αγώνων του πρωταθλήματος.