Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

Συστάθηκε επιτροπή πιστοποίησης-ελέγχου ιδιωτικών γυμναστηρίων & αθλητικών σχολών


Ανακοινώθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας Αριστείδη Τασιό η συγκρότηση ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου για την προστασία της υγείας των εκγυμναζόμενων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ειδική επιτροπή αποτελείται από τους εξής: 

1. Ιωάννη Φλωράκη, Υπεύθυνο της Δομής Φυσικής Αγωγής της Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Δημόπουλο,καθηγητή Φυσικής Αγωγής.
2. Βασιλική Γιαννοπούλου, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου, με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Τσιγαρίδα, καθηγητή Φυσικής Αγωγής του ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου.
3. Σουλτάνα Σταυρωθέντα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ευρυτανίας,
4. Παναγιώτη Κλεισιόρα, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Γκορόγια, της ίδιας Δ/νσης.
5. Νικόλαο Ζαρμακούπη, εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων, με αναπληρωτή του, τον Παναγιώτη Σιώτη επίσης εκπρόσωπο του ανωτέρου Συνδέσμου.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίσθηκε η Ελένη Λαθύρη, υπάλληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ευρυτανίας, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Δρούγου, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
Έργο της επιτροπής είναι η Πιστοποίηση και έλεγχος των Ιδιωτικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών Σχολών εκμάθησης αθλημάτων για την προστασία της υγείας των εκγυμναζόμενων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Στα ανωτέρω μέλη της ειδικής επιτροπής δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση κατά τον έλεγχο – συνεδρίαση, εφόσον λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας τους. Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής είναι ετήσια. Κάθε προηγούμενη απόφαση καταργείται.