Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

Μέλος σε 2 επιτροπές της ΕΠΟ ο Γιώργος Παπαντζίμας


Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΟ ανακοίνωσε στις 28 Αυγούστου τις αλλαγές στις προβλεπόμενες από το καταστατικό επιτροπές της. Σε δυο από αυτές συμπεριλαμβάνεται το όνομα του Προέδρου της διοικούσας επιτροπής της ΕΠΣΕ Γιώργου Παπαντζίμα. Συγκεκριμένα ο κ. Παπαντζίμας είναι μέλος στην επιτροπή ασφάλειας-βίας και στην επιτροπή εκπαιδευτικού συμβουλίου διοίκηση σχολών προπονητών. Και στις δυο Πρόεδρος είναι ο Άρης Σταθόπουλος.