Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011

Τροποποιήσεις στους κανονισμούς μεταγραφών

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν δυο άρθρα του κανονισμού μεταγραφών, που ισχύουν από φέτος.

Αναλυτικά τι ισχύει:
1.    Κάθε ποδοσφαιριστής που εκτίει ποινή για βία στους αγωνιστικούς χώρους και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή , δεν δικαιούται εγγραφής ή μετεγγραφής σε άλλη ομάδα.
2.    Δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, τα σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές ( Ενώσεις – Ε.Π.Ο)